Historia

Historia kamieniarstwa w Strzegomiu

Kamieniarstwo – rzemiosło zajmujące się wydobyciem i złóż kamienia a następnie jego obróbką. Głównym zastosowaniem wyrobów kamieniarskich i jest budownictwo. W Polsce kamieniarstwo rozwinęło się u schyłku X w. wraz z początkiem budownictwa murowanego.

Zawód ten w różnych okrasach historycznym miał większe lub mniejsze znaczenie dla rozwoju ludzkości. Znaczenie kamieniarstwa w Polsce malało i rosło w zależności od okresów historycznych. Rozkwit kamieniarstwa w Polsce szacuje się na XVI–XVIII w. kamień wykorzystywano w budownictwie renesansowym i barokowym. To wtedy powstawały pierwsze kamieniołomy, systematycznie zaopatrujące kraj w poszukiwane odmiany kamienia. W XIX w. nastąpił upadek znaczenia kamieniarstwa i ograniczenie jego roli głównie do eksploatacji kamieniołomów.

Pierwsze wzmianki o wydobyciu granitu w okolicach Strzegomia pochodzą z roku 1689.
W XIX dzięki rodzinie Bartschów nastąpił rozkwit tej dziedziny gospodarki.
W roku 1826 w Strzegomiu uruchomiono pierwszy kamieniołom dzisiaj popularnie zwany BARCZ- który obecnie w części jest eksploatowany a w części rekultywowany.

Obecnie zauważamy ponowny rozwój tej branży, ze względy na bardzo dużą ilość, różnorodność i dostępność kamieni, relatywnie łatwy dostęp do produktów i wyrobów kamieniarski oraz modę na wykorzystanie surowca jakim jest kamień.

Więcej informacji na temat kamieniarstwa oraz historii kamieniarstwa w Strzegomiu znajdą państwa pod adresem: https://strzegom.pl/gmina-strzegom/historia-strzegomia.html

Najważniejsze zabytki ziemi strzegomskiej

Kościół parafialny pw. Św. Piotra i Pawła Bazylika Mniejsza
Należy do największych i najpiękniejszych budowli gotyckich na Dolnym Śląsku. Budowę świątyni rozpoczęto 1253 r. przez Księcia Władysława, a zakończono dopiero w połowie XV w. Kościół zbudowano na planie krzyża łacińskiego z granitowego i bazaltowego kamienia łamanego oraz cegły, okładane piaskowcem.

Kościół św. Barbary
Wybudowany przed końcem XIV w. Przeznaczony w początkowym okresie na synagogę żydowską. Po wypędzeniu Żydów w r. 1454, przejęta przez katolików i poświęcony św. Barbarze.

Kościół i klasztor pokarmelitański p.w. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej.
Pierwotna budowla z roku 1430. Przebudowana przez karmelitów w 1729, a następnie przez ewangelików w 1819 do stanu obecnego. W 1997 kościół przejęty przez katolickiego biskupa legnickiego T.Rybaka i poświęcony pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej. Klasztor pokarmelicki obecnie pełni funkcję Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” e którym siedzimy mają organizację pozarządowe z terenu Gminy Strzegom.

Wieża Targowa
Pierwotna wieża ratuszowa zbudowana w drugiej połowie XIV w. zachowała się jako jedyny średniowieczny fragment zabudowy Rynku. Na dachu wieży renesansowa balustrada, wewnątrz dzwon z r. 1365.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.strzegom.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Informacje opracowane przez „Her Graf’ Józef Hemik Instytucja Zarządzająca PRO W 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skontaktuj się z nami

HerGraf – Józef Hernik
Tel: +607 406 320
Email: biuro@hergraf.pl