O nas

HerGraf

W dniu 28.09.2017 r. pomiędzy Panem Józefem Hernikiem a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisano umowę o dofinansowanie w ramach podejmowania działalności gospodarczej – poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług grawerowania – utworzenie firmy „HerGraf”.

Celem zadania jest podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz utworzenie 2 miejsc pracy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Informacje opracowane przez „Her Graf’ Józef Hemik Instytucja Zarządzająca PRO W 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteśmy przedstawicielami firmy
Mirtels Electronics

Tel: +607 406 320
Email: biuro@hergraf.pl

86

Special editions

96

Customers support

74

Special editions

59

Editorial watches

Skontaktuj się z nami

HerGraf – Józef Hernik
Tel: +607 406 320
Email: biuro@hergraf.pl