Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Informacje opracowane przez „Her Graf’ Józef Hemik Instytucja Zarządzająca PRO W 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

W 2008 roku powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w skład której wchodzi 7 gmin. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest rozwój obszarów wiejskich poprzez realizację działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym zastosowanie nowych technologii oraz ochrony, promocji i właściwego wykorzystania środowiska naturalnego, krajobrazu oraz zasobów historyczno-kulturowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat LGD „Szlakiem Granitu można znaleźć pod adresem http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/onasnowe/lgd-szlakiem-granitu

szlakiem-granitu

Skontaktuj się z nami

HerGraf – Józef Hernik
Tel: +607 406 320
Email: biuro@hergraf.pl